Relative’s Kennel

Föder upp boxer med både hjärta och hjärna!

Mar

21

Till minne av Jaffa

Jessica 21 mars 2007

Till minne av Jaffa

Korad Such Andilla’s Heavenly Rock, Jaffa. F: 1996-08-26. D: 2007-03-21.

Läs mer »


seoreseller